info(et)auring.at
+43 664 941 88 81
Umweltbildung
+43 650 422 04 80
schule(et)auring.at
Vogelkunde
+ 43 650 273 49 65
vogelkunde(et)auring.at

Partner

ramsar_march_thaya
wwf

Partner

vogel.schau.plätze

Podmokły obszar Absetzbecken Hohenau – Ringelsdorf (całkowita powierzchnia 55 ha) jest sztucznym tworem, ważnym przede wszystkim dla ptaków wodnych i siewkowców. Obszar ten jest zachowywany i chroniony jako substytut naturalnych terenów podmokłych (naturalny obszary zalewowe nizinnych rzek, błotniste siedliska), które obecnie prawie już nie istnieją w Środkowej Europie. Woda z pobliskiej rzeki Morawy razem z należącym do cukrowni systemem ją pompującym, umożliwia utrzymywanie pewnych obszarów mokrych i wolnych od roślinności.
Na tym obszarze jak dotąd zanotowana ponad 230 gatunków ptaków. Zachowanie atrakcyjności tego terenu zarówno dla ptaków jak i ekoturystyki, wymaga intensywnego gospodarowania środowiskiem. Od 1998 vogel.schau.plätze jest zarządzany i chroniony przez Towarzystwo AURING.

Stacja obrączkowania ptaków

Stacja obrączkowania ptaków Ringelsdorf należy do ogólnoświatowej sieci stacji obrączkujących ptaki. Jeśli ptak zostanie zaobrączkowany (numeryczny kod jest identyfikowalny na arenie międzynarodowej) i powtórnie złapany, można odtworzyć historię jego życia. Te historie mówią nam jak długo ptaki pozostają w jednym miejscu, czy wracają po zimie w miejsca swojego gniazdowania lub w miejsca gdzie same przyszły na świat . Badania na stacji skupiają się głównie na obrączkowaniu ptaków w niedostępnej, bogatej w składniki odżywcze ruderalnej roślinności Anlandebecken. Jeden z projektów badawczych dotyczy obrączkowania siewkowców, inne obejmują obrączkowanie bocianów czarnych, chruścieli i sów.

Ptaki vogel.schau.plätze

Vogel.schau.plätze Hohenau-Ringelsdorf stanowi dla ptaków atrakcyjne miejsce żerowiskowe i odpoczynku w ciągu całego roku, a także dobre miejsca gniazdowania w lecie. Różnorodność wilgotnych i bogatych w składniki odżywcze siedlisk, a także nakierowane na ptaki gospodarowanie oraz korzystne położenie w bogatej w ptaki dolinie rzeki Morawy i Taja (March – Thaya – Auen), przyczynia się do faktu, że zostało tutaj zaobserwowanych przeszło 230 gatunków ptaków! Dla birdwatching’u interesującym miejscem może być: wieża obserwacyjna przy Kühlteich, ukrycie na Anlandebecken oraz stacja obrączkowania ptaków.
Vogel.schau.plätze jest ważną ostoją kaczek, gęsi, czapli i bocianów oraz siewkowców, a także mniej rzucających się w oczy, ale także w dużych ilościach migrujących ptaków śpiewających np. pokrzewek, podróżniczka i potrzosa. Aktualny przegląd wszystkich zanotowanych gatunków ptaków, ze szczegółami dotyczącymi ich statusu, liczby par lęgowych oraz wielkości obserwowanych stad można znaleźć na liście gatunków.

Towarzystwo Auring

AURING jest niekomercyjnym towarzystwem, działającym w górnym biegu rzeki Morawy (March – Thaya – Auen), w centrum którego znajduje się „vogel.schau.plätze” Hohenau-Ringelsdorf. Naszym celem jest badanie, opieka i zachowanie vogel.schau.plätze dla przyrodników i ornitologów zarówno z bliska jak i daleka.

Towarzystwo zostało powołane w 1996 roku. Za koordynowanie, organizowanie i zarządzanie projektami odpowiedzialny jest niewielki zespół stałych pracowników oraz zarząd towarzystwa. Wszelkie działania, szczególnie w stacji obrączkowania ptaków, nie byłyby możliwe bez pomocy wielu wolontariuszy.

Towarzystwo Auring oferuje swoim członkom oraz zwiedzającym vogel.schau.plätze zainteresowanym dziką przyrodą, różne wycieczki z przewodnikiem, zorganizowane lekcje w przyrodzie oraz specjalne dni na świeżym powietrzu dla szkolnych klas, a także dostarcza dużo informacji o obszarze i o żyjących tam ptakach.

Adres kontaktowy

Towarzystwo Auring

Verein Auring
Weststraße 7
A-2273 Hohenau/March
Telefon: 0043 664 – 941 88 81
e-mail: info@auring.at

Stacja Obrączkowania Ptaków Hohenau-Ringelsdorf

Thomas Zuna-Kratky
e-mail: beringung@auring.at