info(et)auring.at
+43 664 941 88 81
Umweltbildung
+43 650 422 04 80
schule(et)auring.at
Vogelkunde
+ 43 650 273 49 65
vogelkunde(et)auring.at

Partner

ramsar_march_thaya
wwf

Partner

vogel.schau.plätze (pozorovateľne vtáko)

Vlhké plochy a bažiny v okolí nádrže v Hohenau – Ringelsdorf boli vytvorené ľudskou činnosťou a majú obrovský význam najmä pre vodné a brodivé vtáctvo. Na to, aby sa táto oblasť stala atraktívnym miestom pre vtáky a milovníkov prírody, je potrebná činnosť manažmentu životného prostredia.

Ornitologická stanica

Ornitologická stanica Ringelsdorf je jednou zo svetovej siete ornitologických staníc. Od roku 1994 bolo na tejto stanici okrúžkovaných približne 30.000 vtákov zo 100 rôznych vtáčích druhov. Viac ako 90 z nich bolo pozorovaných na iných miestach počas ich sťahovania.

Vtáčí zákazníci

Niva Moravy a Dyje sa vyznačuje výhodnou polohou, rozmanitosť životného priestoru – mokré a vlhké prostredie, množstvom potravy a vhodnou starostlivosťou o vtáky. Na tomto mieste možno pozorovať viac ako 230 rôznych druhov vtákov!

Birdwatching

Popri vogel.schau.plätzen (pozorovateľňa vtákov), ponúka región Moravsko-dyjskej nivy celý rad ďalších miest vhodných na pozorovanie vtákov, ktoré by sme Vám na týchto stránkach chceli predstaviť. O aktuálnom výskyte a vystrájaní zaujímavých vtákov na pozorovacích miestach, Vás pravidelne informujú Vogel-News.

Fauna & Flóra

K dispozícii sú tiež detailné vedecké výskumy o ďalších zvieracích druhoch – amfíbie (obojživelníky), plazy, vážky a lúčne koníky, ktoré boli uskutočnené prostredníctvom združenia AURING. Nakladacia nádrž (je súčasťou cukrovaru, sem odteká voda z umytej repy), disponuje celým radom vzácnych a ohrozených druhov rastlinného spoločenstva.

Združenie Auring

Združenie Auring bolo založené v roku 1996. Zabezpečenie dlhodobého fungovania pozorovateľní vtákov je možné vďaka dohode s majiteľom pozemkov Nadáciou kniežaťa Liechtensteina z roku 1998, ako aj vďaka výstavbe nových krúžkovacích staníc v roku 1999 a zriadenie pozorovacej veže na chladiarenskom jazere v roku 2000. Všetky tieto činnosti poukazujú na úspechy a aktivity združenia.

Informácie a ponuky

Združenie AURING ponúka svojim členom, návštevníkom pozorovacích miest a milovníkov prírody bohatú ponuku, ako je sprievodcovská činnosť, organizované exkurzie po prírode, programy pre školské skupiny, ako aj informačný materiál o regióne a o zaujímavom svete vtákov.

Škola

Jedným z ťažiskových bodov našej práce s verejnosťou je spolupráca so školami. Od roku 1999 navštívilo našu stanicu viac ako 85 tried s viac ako 2.000 žiakmi. Všetky školské aktivity sú sprevádzané našimi školenými spolupracovníkmi, ktorí veľmi ochotne a odborne pripravia dni plné zážitkov pre Vašich žiakov vo veku od 6 do 18 rokov.

Združenie Auring

Verein Auring

Weststraße 7
A-2273 Hohenau/March
Phone: 0043 664 – 941 88 81
e-mail: info@auring.at

Ornitologická stanica

Thomas Zuna-Kratky
e-mail: beringung@auring.at